Conţinut
back
Oferta
BRD
email print
Scrisoarea de garanție bancară

Tipul facilitatii

angajament pe termen scurt/mediu

Scop

garantarea recuperarii avansului platit de Autoritatea de Management

Valoare

maxim 100% din valoarea avansului/prefinantarii acordate de Autoritatea de Management

Valabilitate

corelata cu transele de executie ale proiectului si cu perioada de decontare a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Maturitate

corelata cu transele de executie ale proiectului si cu perioada de decontare a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Valuta

LEI, EUR

Garantii

ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunului finantat prin credit, fonduri de garantare, etc.