Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POR

Buget

6.7 mld EURO

Obiectiv

Obiectivul principal al Programului Operational Regional este cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, in vederea dezvoltarii sustenabile a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic
Entitati juridic constituite care desfasoara sau isi creeaza o infrastructura cu rol de transfer tehnologic

Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
IMM-uri

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Autoritati publice centrale si locale

Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
Autoritati publice locale mediul urban

Axa prioritara 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural
Autoritati publice locale, Autoritati publice centrale, ONG uri, Unitati de cult, Parteneriate

Axa prioritara 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala
Autoritati publice locale

Axa prioritara 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
Autoritati publice locale, Parteneriate

Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Autoritati publice locale, Furnizori de servicii sociale de drept public si privat acreditati conform legii, Parteneriate

Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Parteneriate (grup de actiune locala) intre: Unitati administrativ‐teritoriale, Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat acreditati conform legii, ONG‐uri

Axa prioritara 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale
Unitati administrativ‐teritoriale, Institutii de invatamant superior de stat

Axa prioritara 11: Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara
ANCPI

Axa prioritara 12: Asistenta tehnica
Autoritatea de Management POR, Organisme Intermediare POR

Axa prioritara 13: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
Autoritati publice locale