Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POPAM

Buget

0.17 mld EURO

Obiectiv

Programul Operational Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020 îsi propune în principal cresterea productiei în acvacultura si procesare. De asemenea, îsi propune cresterea profitabilitatii operatorilor, conservarea biodiversitatii si protectia mediului, mentinerea si crearea de locuri de munca, în special în zonele pescaresti.

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Obiectiv tematic 3 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură

Obiectiv tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Obiectiv tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Obiectiv tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

Beneficiari eligibili:

  • Intreprinderile cu activitate economica din domeniu acvaculturii
  • Proprietarii de nave/ambarcatiuni de pescuit
  • Organizatii de producatori din domeniul pescuitului/acvaculturii recunoscute
  • Pescarii, persoane fizice autorizate, etc