Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POIM

Buget

9.42 mld EURO

Obiectiv

Obiectivul general al Programului Operational Infrastructura Mare il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie si prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea crearii premiselor unei cresteri economice sustenabile, în conditii de siguranta si utilizare eficienta a resurselor naturale

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Axa prioritara 1: Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului
Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european si national desemnat conform legislatiei în vigoare cu atributii în dezvoltarea proiectelor de investitii, Parteneriate cu alti potentiali beneficiari, Ministerul Transporturilor; Alte structuri desemnate prin ghidul solicitantului, METROREX, Administratorii canalelor navigabile si administratorii porturilor maritime si fluviale, desemnati conform legislatiei în vigoare, cu atributii în dezvoltarea proiectelor de investitii

Axa prioritara 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient
Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european si national desemnat conform legislatiei în vigoare cu atributii în dezvoltarea proiectelor de investitii, Administratorii infrastructurii aeroportuare, Administratori de infrastructura de transport pentru toate modurile, Autoritatile publice locale, Operatori de terminale intermodale, Administratori de infrastructura de transport pentru toate modurile (inclusiv parteneriate cu alte institutii publice), Autoritatile publice locale care gestioneaza infrastructura din interiorul localitatilor/infrastructura rutiera de tip drum national care face legaturi interurbane, Politia rutiera si Politia Transporturi, individual sau în parteneriat sau cu aplicantul pentru proiectele de siguranta si securitate, Ministerul Transporturilor, ANAF, Operatorul de infrastructura la punctul de trecere a frontierei, Politia rutiera/Politia Transporturi/Politia de frontiera, Autoritatea responsabila cu realizarea reformei feroviare (MT/ARF), Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes national, Alte categorii de beneficiari relevante

Axa prioritara 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene/Primaria Municipiului Bucuresti, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali de Apa, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Axa prioritara 4: Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric
MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP, Institute de cercetare, Universitati, ONG-uri, Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate, Autoritati ale administratiei publice centrale/locale, Alte structuri în coordonarea/subordonarea autoritatilor centrale/locale, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Autoritati publice

Axa prioritara 5: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
Administratia Nationala Apele Române, Parteneriate între institutiile publice centrale cu rol în prevenirea inundatiilor, precum si cu ONG-urile si alte structuri cu o anumita specializare în domeniul ecologic, care pot sa asigure expertiza necesara pentru implementarea masurilor de tip non-structural, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si structurile din subordine, precum si alte institutii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situatii de urgenta specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare si interventii în caz de poluare sau SPP pentru protectia demnitarilor)

Axa prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon
Unitati administrativ teritoriale în raza carora exista potential de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasa/biogaz, Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializarii, Societati comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), Operatorii de distributie concesionari ai serviciului public de energie electrica, care se supun obligatiilor de implementare a contorizarii inteligente în proportie de 80% pâna în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice, Societati comerciale din industrie/reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului, înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi conditiile cerute proiectelor de cogenerare si/sau care intentioneaza sa valorifice potentialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale si care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4.000-5.000 h/an

Axa prioritara 7: Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orasele selectate
Autoritatile publice locale din localitatile selectate (unitatile administrative teritoriale), Municipiul Bucuresti

Axa prioritara 8: Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale
Transelectrica, Transgaz