Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POCU

Buget

4.33 mld EURO

Obiectiv

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 urmareste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor si politicilor publice ale României, ca stat membru al UE si are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila în viitor.

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Axa prioritara 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri

Axa prioritara 2: Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Axa prioritara 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

Axa prioritara 6: Educatie si competente

Axa prioritara 7: Asistenta Tehnica

Beneficiari eligibili (comuni celor 7 axe):

 • IMM-uri non-agricole din urban
 • Autoritatile centrale si locale cu responsabilitati în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanti
 • Furnizori de servicii sociale în conditiile legii furnizori de ocupare a fortei de munca
 • Institutii de învatamânt acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala
 • Institutii/agentii guvernamentale cu atributii în domeniul incluziunii sociale
 • Ministerul Educatiei Nationale (MEN)
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
 • Agentii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV si alte organisme publice cu atributii în domeniul formarii profesionale
 • Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridica
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica