Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POCA

Buget

0.55 mld EURO

Obiectiv

Programul Operational Capacitate Administrativa promoveaza crearea unei administratii publice moderne, capabila sa faciliteze dezvoltarea socio-economica, prin intermediul unor servicii publice competitive, investitii si reglementari de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Axa prioritara 1: Administratie publica si sistem judiciar eficiente

Axa prioritara 2: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

Beneficiari eligibili (comuni celor 3 axe):

  • Autoritati si institutii publice centrale
  • Autoritati administrative autonome
  • ONG-uri
  • Parteneri sociali
  • Institutiile de învatamânt superior acreditate si de cercetare
  • Academia Româna
  • Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor
  • Autoritati si institutii publice locale beneficiare ITI
  • Institutiile din sistemul judiciar