Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
POC

Buget

1.33 mld EURO

Obiectiv

Obiectivul general al Programului Operational Competitivitate este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin sustinerea CDI si TIC pentru competitivitate si dezvoltare. Programul actioneaza prin intermediul a doi vectori - Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) si Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) - si contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în aceste domenii in concordanta cu Strategia Europa 2020: o strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Axa prioritara 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiei (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Beneficiari eligibili (comuni celor 2 axe)

  • IMM–uri/intreprinderi mari
  • Institutii de cercetare-dezvoltare si invatamant superior
  • Administratia publica
  • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îsi desfasoara activitatea în România, centrate pe domeniul TIC (în cadrul clusterelor)
  • Consortii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îsi desfasoara activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.