Conţinut
back
Programe de finantare
2014-2020
email print
PNDR

Buget

8.13 mld EURO

Obiectiv

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020 este principalul program prin care se acorda fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea economico – sociala a spatiului rural din Romania.

Prin PNDR, solicitantii au posibilitatea crearii sau dezvoltarii unei afaceri, sprijinul public nerambursabil (grant-ul) ajungand chiar si pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, in functie de tipul investitiei si de beneficiarul eligibil.

Axe prioritare / Beneficiari eligibili

Principalele submasuri de finantare destinate beneficiarilor privati sunt urmatoarele:

Masura 4 - Investitii in active fizice

 • SubMasura 4.1 – Investiții in exploatatii agricole
 • SubMasura 4.1a – Investitii in exploatatiile pomicole
 • SubMasura 4.2 – Investitii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
 • SubMasura 4.2a - Investitii in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
 • SubMasura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice

Masura 6 - Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

 • SubMasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 • SubMasura 6.2 - Sprijin pentru inființarea de activitati neagricole in zone rurale
 • SubMasura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
 • SubMasura 6.4 - Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Masura 7- Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale

 • SubMasura 7.2 - Investitii in crearea și modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
 • SubMasura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Masura 8 - Investiții in dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilitații padurilor

 • SubMasura 8.1 - Impadurirea și crearea de suprafețe impadurite

Masura 9 - Sprijin pentru inființarea grupurilor de producatori in sectorul agricol

 • SubMasura 9a - Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol

Beneficiari eligibili (comuni celor 6 submasuri):

 • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate
 • micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou infiintate/existente din spatiul rural
 • grupuri de producatori agricoli si cooperative
 • unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora
 • Grupuri de Actiune Locala (GAL) autorizate
 • institute si statiuni de cercetare-dezvoltare
 • ONG-uri
 • unitati de cult
 • administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului
 • organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa, proprietari/detinatori de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare