Conţinut
back
 
email print
Pași în accesarea finanțărilor

Pasi in obtinerea finantarii BRD

 • Deschideti cont special la banca, strict pentru derularea proiectului
 • Mentionati contul special deschis pentru proiect în cererea de finantare
 • Prezentati bancii cererea de finantare si documentatia specifica analizei economico-financiare
 • Banca stabileste eligibilitatea bancara si aproba facilitatile de credit
 • Se semneaza contractele de credit
 • Prezentati contractele de credit la autoritati în termenul stabilit si încheiati contractul de finantare
 • Prezentanti bancii contractul de finantare semnat cu Autoritatea de Management
 • Puteti efectua tragerile din credit si demara implementarea proiectului

Pasi in accesarea de Fonduri Europene

 • Identifici oportunitatea de finantare
 • Alegi consultantul
 • Intocmesti dosarul de finantare (plan de afaceri, studii de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc in conformitate cu prevederile ghidul solicitantului);
 • Completezi si depui cererea de finantare (on-line, prin aplicatia informatica MySMIS)
 • Verificari realizate de catre Autoritatea de Management (AM):
  • conformitate admininistrativa
  • eligibilitate beneficiar si proiect
  • evaluare tehnica proiect
 • Selectia proiectului
 • Semnezi contractul de credit cu Banca (daca este cazul)
 • Inchei contractul de finantare cu Autoritatea de Management
 • Start implementare proiect
 • Finalizarea proiectului