Conţinut
back
 
email print
Noutăți

Noul cadru financiar multianual European 2021 - 2027

Bugetul Uniunii Europene in valoare de peste 1.279 miliarde euro va fi alocat in principal pentru:

Coeziune si Valori
442,4 miliarde euro

Resurse Naturale si Mediu
378,9 miliadre euro

Piata Unica, Inovare si Sectorul Digital
187,4 milliarde de euro

Vecinatate SI Restul Lumii
123 miliarde euro

Migratie si Gestionarea Frontierelor
34,9 miliarde de euro

Securitate si Aparare
27,5 miliarde de euro

Administratie Publica Europeana
85,3 miliarde de euro

Un nou program consolidat de sprijin pentru reforme, cu un buget de 25 miliarde EUR, va oferi stimulente in toate statele membre pentru reformele majore, cu scopul de a pune la dispozitie conditiile propice pentru crearea de locuri de munca, crestere economica si investitii.

Noul fond InvestEU, cu un buget de 15,2 miliarde EUR care ar putea declansa investitii suplimentare de 650 miliarde EUR, va canaliza instrumentele financiare existente catre o singura structura si va stimula investitiile in domenii strategice precum cercetarea si inovarea, retelele digitale si economia cu emisii scazute de dioxid de carbon in intreaga Europa.


Noutati ale perioadei de programare 2021 - 2027

cadrul simplificat si mai putina birocratie pentru beneficiarii fondurilor.

abordare mai personalizata a dezvoltarii regionale. Cresterea ratelor de cofinantare nationala va imbunatati asumarea raspunderii si va stimula calitatea cheltuielilor.

Norme consolidate penru investitiile UE cele mai performante.

Utilizarea mai intensa a instrumentelor financiare.


Politica de coeziune

Comisia Europeana propune modernizarea politicii de coeziune, principala politica de investitii a UE.
Cinci prioritati investitionale:

Europa mai inteligenta
prin inovare, digitalizare, transformare economica si sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii

Europa mai verde
fara emisii de carbon, investitii in tranzitia energetica, energia din surse regenerabile si combaterea schimbarilor climatice

Europa mai apropiata de cetatenii sai
prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local si a dezvoltarii urbane durabile in UE.

Europa conectata
cu retele strategice de transport si digitale

Europa mai sociala
pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale si sprijinirea calitatii locurilor de munca, a invatamantului, a competentelor, a incluziunii sociale si a accesului egal la sistemul de sanatate


Implementarea politicii de coeziune 2021 – 2027 în România

Bugetul propus pentru Romania in perioada 2021 - 2027 este de 27 miliarde euro prin politica de coeziune, ceea ce insemana cu 8% in plus fata de actuala perioada, iar la nivel national, aceasta reprezinta o crestere cu 13% a ajutorului financiar pentru fiecare cetatean roman.


Politica agricolă comună

Comisia Europeana propune un nou mod de lucru: statele membre vor avea mai multa flexibilitate in utilizarea fondurilor europene, astfel statele membre vor avea posibilitatea de a transfera pana la 15% din alocarile lor financiare fie catre platile directe fie catre proiectele de dezvoltare rurala.

Se plfaoneaza platile directe
Platile oferite fermierilor vor inregistra o plafonare si nu se va putea acorda o suma mai mare de 100.000 euro per ferma. Fermele mici si mijlocii vor primi un sprijin financiar mai mare pe hectarul de teren agricol, iar tarile membre vor trebui sa dedice 2% din alocarea financiara aferenta platilor directe doar pentru sustinerea tinerilor fermieri.

Focus pe actiuni climatice si protejarea mediului inconjurator
Se va pune un mai mare accent pe protejarea mediului inconjurator si pentru prevenirea schimbarilor climatice. In consecinta, acordarea platilor directe va fi conditionata de aplicarea unor practici favorabile pentru clima si pentru mediul inconjurator.


Implementarea politicii agricole comune 2021 – 2027 în România

In cazul Romaniei, bugetul propus pentru 2021 -2027 depaseste 20 de miliarde de euro, in cadrul caruia se va mentine componenta de plati directe, dar se va diminua componenta de dezvoltare rurala, care ar urma sa fie compensata din bugetul national.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro