Conţinut
back
Oferta
BRD
email print
Linia de credit

Tipul creditului

linia de credit revolving

Scop

finantarea necesarului de trezorerie generat de finalizarea si operarea proiectului

Finantare

in functie de necesarul de trezorerie si capacitatea financiara a companiei

Valuta

LEI, EUR

Maturitate

maxim 12 luni cu posibilitatea prelungirii, fara a depasi durata de executie a contractului de finantare

Rambursare

La scadenta, cu posibilitate de reinnoire, fara a depasi durata de executie a contractului de finantare.

Dobanda

in conformitate cu reglementarile interne ale bancii

Garantii

ipoteca mobiliara/imobiliara asupra bunului finantat prin credit

Fonduri de garantare

maxim 80% din valoarea creditului acordat