Conţinut
back
 
email print
Greseli frecvente
1.
Nerespectarea
condițiilor de eligibilitate și administrative stipulate în ghidul de finanțare
2.Analiza
superficială
a grilei de evaluare tehnică și financiară înainte de demararea proiectului
3.
Stabilirea
unor obiective SMART eronate
4.Activități
incomplete
neclare și necorelate cu obiectivele proiectului
5.Lipsa
detaliilor
de fundamentare și prezentare a proiectului
6.
Greșeli
în realizarea bugetului
7.Lipsa unei
analize
a modului de obținere și utilizare a surselor de finanțare
8.
Neatasarea
notelor explicative la situatiile financiare
9.Calcul
gresit
al activelor totale in cadrul declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM
10.Cererea de
finantare
nesemnata de reprezentantul legal
11.Cod
CAEN
neeligibil
12.
Pierdere
din exploatare in cadrul exercitiului financiar de referinta