Conţinut
back
 
email print
Ghid EUROBRD
1.
Identificarea
oportunitatilor de finantare
2.
Selectarea
consultantului
3.Elaborarea
dosarului
de finantare
4.
Depunerea
cererii de finantare on-line (MySMIS)
5.
Verificarea
administrativa/conformitate
6.
Verificarea
elegibilitatii
7.
Evaluarea
tehnica a proiectului
8.
Selectia
beneficiarilor de catre Autoritate
9.Selectarea
partenerului
bancar
10.
Semnarea
contractului de finantare bancara
11.
Semnarea
contractului de finantare cu Autoritatea
12.
Implementarea
proiectului