Conţinut
back
 
email print
FAQ / Informații Utile

Documentatia minima de proiect trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • Cererea de finantare,
 • Studiul de fezabilitate/Studiul tehnic,
 • Bugetul de venituri si cheltuieli al proiectului,
 • Notificarea de eligibilitate emisa de Autoritatea de Management.

La acestea se adauga documentatia solicitata de banca in mod obisnuit pentru aplicatiile standard de credit.

In vederea construirii unei structuri optime de finantare bancara expertii nostri specializati in finantari din fonduri europene va pot consilia/indruma inca din faza de intocmire a documentatiei de proiect, anerior depunerii Cererii de finantare la Autoritatea de Management.

Aplicatia dumneavoastra de credit va fi analizata de banca dupa primirea de la Autoritatea de Management a Notificarii de eligibilitate ce confirma selectarea proiectului depus ca fiind eligibil pentru primirea ajutorului financiar nerambursabil.

BRD poate finanta toate tipurile de cheltuieli mentionate in bugetul indicativ al proiectului selectat, astfel:

 1. Cheltuielile eligibile (ex. achizitii de utilaje, echipamente, instalatii, software, extinderea si modernizarea unor spatii de lucru, racordarea la utilitati, slarii, etc):
  • 100% din valoarea contributiei proprii la cheltuieli eligibile (credit de co-finantare),
  • 100% din valoarea grant-ului ce urmeaza a fi incasat de la Autoritatea de Management (credit suport).
 2. Cheltuieli neeligibile (ex. taxe si comisioane, TVA, etc):
  • 75% din valoarea cheltuielilor neeligibile.

Suplimentar, in vederea garantarii avansului oferit de Autoritatea de Management banca va pune la dispozitie beneficiarilor eligibili Scrisori de Garantie Bancara pentru restituirea avansului.

Nu, nu este necesar. Dimensionarea creditului suplimentar (pentru finantarea cheltuielilor neeligible) se va realiza pornind de la informatile privind tipurile de cheltuieli si valorile aferente mentionate in bugetul indicativ al proiectului.

Da, ipotecarea bunurilor achizitionate prin proiect in favoarea bancii in cazul oricarui produs de credit din gama EuroBRD (destinata finantarii proiectelor ce beneficiaza de fonduri europene) cu respectarea conditiilor mentionate in contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management (ex. POR, masura de finantare 2.2 – transmiterea catre AM/OI o copie a contractului de credit si ipoteca in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la semanrea acestuia; in cazul imobilelor aceasta va fi insotita si de raportul de evaluare a imobilului finantat realizat de catre un evaluator bancar sau independent).

Da, banca finanteaza inclusiv companiile de tip Start-up care beneficiaza de fonduri europene, in conformitate cu politica de creditare a bancii. Se va tine cont inclusiv de contributia proprie in proiect (40% totalul cheltuielilor aferente proiectului) si garantiile prezentate (inclusiv ipoteca pe bunul/bunurile ce vor fi achizitionate prin proiect).

Sursa proprie in proiect, respectiv contributia proprie a beneficiarului la cheltuielile eligibile/neeligibile aferente proiectului se va constitui fie simultan cu platile efectuate din credit (vezi exemplul de mai jos), fie anterior acestora, ca plati in avans.

Exemplu:

 • Valoare totala proiect: 1.300.000 RON
 • Valoare cheltuieli eligibile: 1.000.000 RON
 • Valoare contributie proprie beneficiar la cheltuieli eligibile: 200.000 RON (din care 160.000RON credit cofinantare)
 • % sprijin nerambursabil (grant): 80%
 • Valoare cheltuieli neeligible: 300.000 RON
 • Valoare credit suport ( prefinantare sprijin financiar nerambursabil): 800.000 RON (100% grant)
 • Plata factura achizitie utilaj (achizitie din intern), valoare factura: 120.000 RON (Inclusiv TVA).

Acordarea unui credit pentru finantarea proiectelor implementate din fonduri europene dureaza in medie 30 zile calendaristice incepand cu data prezentarii la banca a documentatiei complete solicitata de BRD, fara a depasi termenul solicitat de AM pentru prezentarea dovezii privind capacitatea de cofinantare a proiectului.

Aceasta perioada poate varia in plus sau minus in functie de complexitatea proiectului si de propritutinea prezentarii documentelor/informatiilor suplimentare solicitate de Banca.

Da, pot fi efectuate si online cu conditia prezentarii si verificarii, in prealabil, de catre banca, a documentelor justificative aferente fiecarei utilizari din credit, in conformitate cu destinatiile aprobate ale creditelor.

De asemenea, prin intermediul aplicatiei de internet banking a bancii (BRDOffice), puteti intra in posesia ordinelor de plata necesare certificarii catre AM a cheltuielilor efectuate.

Da. Echipa de experti dedicati ai bancii va ofera suport specializat pe intreaga durata de pregatire, aprobare si implementare a proiectelor dumneavoastra.