Prima paginaOferta BRDFinantari AlternativePrograme EuropeneContacte

Ghid EUROBRD

 

Contactati telefonic un expert BRD in Finantari Europene la numarul de telefon 0800.80.EURO (0800.80.3876)

fonduri europene : eurobrd Intrebari frecvente

intrebari fonduri europene BRD – Groupe Societe Generale se implica in finantarea proiectelor cu fonduri europene?
raspunsuri fonduri europene DA. BRD se implica in finantarea proiectelor cu componenta de fonduri europene post-aderare si ofera produse si servicii bancare adaptare cerintelor de co-finantare si/sau pre-finantare. BRD pune la dispozitia solicitatilor intreaga experienta acumulata prin finantarea de proiecte din cadrul programelor pre-aderare (SAPARD, PHARE si ISPA).
 
intrebari fonduri europene Ce tipuri de proiecte sunt acceptate pentru finantare?
raspunsuri fonduri europene In cadrul fiecarui Program Operational sunt detaliate tipurile de proiecte care pot beneficia de finantare din fonduri europene post-aderare in perioada 2007 - 2013.
 
intrebari fonduri europene Care sunt conditiile generale pentru ca un proiect sa fie eligibil?
raspunsuri fonduri europene Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie sa:
  (i) fie dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
  (ii) se regaseasca pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Cadru de Implementare;
  (iii) se adreseaza unei zone sau grup tinta, asa cum este prezentat in Programul Cadru de Implementare sau in Ghidul Solicitantului;
  (iv) durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in "cererea de proiecte";
  (v) respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila;
  (vi) solicitantul dispune de valoarea sumei cofinatate din totalul proiectului, precum si a cheltiuielilor neeligibile.
 
intrebari fonduri europene Exista posibilitatea depunerii mai multor solicitari pentru fondurile structurale de catre un singur potential beneficiar?
raspunsuri fonduri europene DA. Pot fi depuse mai multe solicitari, insa pentru proiecte diferite. In cadrul proiectelor finantate in cadrul unei scheme de ajutor de stat de minimis, suma maxima ce poate fi acordata este de 200.000 Euro pe o perioada de 3 ani.
 
intrebari fonduri europene Ce sunt cheltuielile eligibile?
raspunsuri fonduri europene Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atat din instrumente structurale, cat si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului.
 
intrebari fonduri europene Ce conditii trebuie sa indeplineasca cheltuielile pentru a fi considerate eligibile?
raspunsuri fonduri europene Pentru a fi eligibila, o cheltuielila trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  (i) sa fie efectiv platita de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare;
  (ii) sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoarea probatorie, echivalente facturilor, pe baza carora cheltuielile sa fie auditate si identificate;
  (iii) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii;
  (iv) sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
 
intrebari fonduri europene Cine poate beneficia de finantare prin instrumentele structurale post-adrerare destinate Romaniei in perioada 2007-2013 ?
raspunsuri fonduri europene Beneficiari pot fi: intreprinderi mici si mijlocii, intreprinderi mari, microintreprinderi, companii nationale, autoritati publice locale si asociatii ale acestora, institutii publice, ONG-uri, universitati, institute de cercetare, persoane fizice autorizate.
 
intrebari fonduri europene Care sunt beneficiarii eligibili?
raspunsuri fonduri europene
  (i) sunt constituiti si functioneaza in Romania, conform legislatiei in vigoare la momentul solicitarii creditului;
  (ii) indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Programul Complement pentru fiecare domeniu major de interventie;
  (iii) respecta cerintele stabilite de Autoritatea de management la momentul lansarii "cererii de proiecte", precum si in Ghidul Solicitantului;
  (iv) solicitantul nu are datorii la bugetul de stat la momentul cererii finantarii.
 
intrebari fonduri europene Ce trebuie sa intreprind pentru a accesa Fonduri Europene?
raspunsuri fonduri europene
 • Elaborez proiectul strategic de dezvoltare a organizatiei,
 • Analizez capacitatea proprie de co-finantare,
 • Identific posibile surse de co-finantare (posibili parteneri),
 • Pregatesc si planific proiectul
 
intrebari fonduri europene In ce moneda se vor face platile catre beneficiari?
raspunsuri fonduri europene Platile catre beneficiari sunt efectuate in Lei.
 
intrebari fonduri europene Se poate depune un proiect pentru obtinerea de fonduri europene in vederea construirii/modernizarii unei pensiuni in mediul rural?
raspunsuri fonduri europene Obtinerea fondurilor nerambursabile prin F.E.A.D.R. (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) are la baza indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute in cadrul Masurilor aferente P.N.D.R. (Programului National de Dezvoltare Rurala). Aceste criterii de eligibilitate le puteti regasi in documentul numit "Ghidul Solicitantului".

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cat si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit au publicat pe site-urile proprii ( www.madr.ro  / www.apdrp.ro  ) Ghidurile Solicitantului aferente Masurilor lansate. Initierea unui proiect ce vizeaza constructia unei pensiuni turistice in mediul rural se incadreaza in Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice.

In masura in care informatiile regasite in aceste Ghiduri nu vor fi de natura a clarifica intrebarile dvs., va puteti adresa la nivelul Judetului in care va aflati, Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPRDP), Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP) sau Directiei Judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

BRD - Groupé Société Générale isi manifesta intreaga disponibilitate in a participa la implementarea proiectelor ce vizeaza accesarea fondurilor structurale in cadrul P.N.D.R. printr-o oferta de creditare dedicata. Banca poate finanta pana la 100 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.