Prima paginaOferta BRDFinantari AlternativePrograme EuropeneContacte

Ghid EUROBRD

 

Contactati telefonic un expert BRD in Finantari Europene la numarul de telefon 0800.80.EURO (0800.80.3876)

fonduri europene : eurobrd Documente solicitate

Documentele cel mai frecvent solicitate sunt urmatoarele:

 
 • Analiza economico-financiara
 • Analiza de risc
 • Studiu de fezabilitate/ Plan de afaceri (indeosebi in cazul creditelor pentru investitii) : prezentarea pietei tinta, a concurentei, strategia de marketing, canalele de aprovizionare si de distributie (cantitate, pret)
 • Proiectul tehnic (daca este cazul)
 • Devizul estimativ al investitiei si sursele de acoperire a acestuia
 • Cash-Flow pt perioada investitiei
 • Calcul nevoie finantare pe termen scurt (in cazul creditelor pe termen scurt)
 • Grafic de rambursare (in cazul creditelor de investitii)
 • Autorizatia de constructie (daca este cazul)
 • Avizul de mediu
 • Evaluarea strategica de mediu
 • Documente de confirmare a cofinantarii
 • Detalii privind contributia in natura (daca este cazul)
 • Titlul de proprietate/ Actul de concesiune
 • Dosarul juridic al firmei (act constitutiv, certificat de inregistrare fiscala, etc)
 • Documente contabile ale firmei
 • Scurta prezentare a societatii ( obiect de activitate, principalele sectii si produse, etc)
 • Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna Cererea de Finantare si al persoanei responsabile de proiect
 • Adeverinta privind datoriile solicitantului la bugetul de stat, eliberata de Administratia Financiara
 • Situatia veniturilor si cheltuielilor, defalcata pe categorii de venituri si pe surse (intern, export)
 • Situatia creantelor si datoriilor intra-grup