Prima paginaOferta BRDFinantari AlternativePrograme EuropeneContacte

Ghid EUROBRD

 

Contactati telefonic un expert BRD in Finantari Europene la numarul de telefon 0800.80.EURO (0800.80.3876)

fonduri europeneGhid fonduri europene

CONDITII GENERALE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  • sa fie efectiv platit de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare
  • sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoarea probatorie, echivalente facturilor, pe baza carora cheltuielile sa fie auditate si identificate
  • sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si în numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii
  • sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.
Potrivit prevederilor Art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura în care acestea sunt mai stricte.
Prin derogare de la prevederile Art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 si art. 43-36 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006.

 

SUNT eligibile

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol.

Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren.

NU SUNT eligibile

Categorii care nu sunt eligibile, printre care:
taxa pe valoare adaugata, dobanda si alte comisioane aferente creditelor, cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing, achizitia de echipamente second-hand, amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata.
PROCEDURI Autoritatile de management vor stabili procedurile specifice in vederea verificarii si confirmarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate.NOTA:
Acestea reprezinta informatii generale;
pentru mai multe detalii consultati Hotararea de Guvern 759/2007 si documentatia aferenta fiecarui PO.